Mặt nạ dân sự

  • Civil Mask

    Mặt nạ dân sự

    1. Kháng hô hấp thấp, không mùi, không kích ứng.
    2. PFE (hiệu suất lọc của các hạt không nhờn) 30%
    3. Ngăn ngừa ô nhiễm do vi khuẩn, bụi, văng chất lỏng và giọt nước.