Máy cắt mặt nạ tốc độ cao

  • High Speed Mask Cutting Machine

    Máy cắt mặt nạ tốc độ cao

    Máy này là để đặt đai đàn hồi rộng 3 - 7 mm ở hai bên của mặt nạ trống bằng cách hàn siêu âm. Chỉ cần 1 người vận hành để đặt mặt nạ trống lên vành đai di chuyển từng cái một và mặt nạ đã hoàn thành sẽ được máy tự động thực hiện. Trên cơ bản của máy mặt nạ kiểu cũ, máy này có công suất cao và ổn định hơn và thay đổi cách xoay cho vòng tai.